W związku z licznymi błędami wykonawczymi przy układaniu płytek klinkierowych schodowych z tzw. noskami prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym jednego z producentów. Kluczowym elementem prawidłowego ułożenia jest eliminacja pustek pod płytkami i „noskami”, do których może dostać się woda i zamarzając, uszkodzić elementy klinkierowe.

Montaż parapetów klinkierowych jest zadaniem - teoretycznie - stosunkowo prostym, jednakże w praktyce często spotykamy się z źle zamontowanymi parapetami klinkierowymi, czego najczęściej spotykanym efektem są najczęściej zacieki na murach budynków. Zamieszczany w artykule poradnik video opisujący montaż parapetów klinkierowych pokazuje prawidłowy sposób wykonywania powyższej czynności zgodnie z praktyką budowlaną.

Nasze porady